Searched defs:destAddr (Results 1 - 7 of 7) sorted by relevance

/frameworks/opt/telephony/src/java/com/android/internal/telephony/
H A DIccSmsInterfaceManager.java54 * @param destAddr the address to send the message to
76 public void sendData(String destAddr, String scAddr, int destPort, argument
82 log("sendData: destAddr=" + destAddr + " scAddr=" + scAddr + " destPort=" +
86 mDispatcher.sendData(destAddr, scAddr, destPort, data, sentIntent, deliveryIntent);
92 * @param destAddr the address to send the message to
113 public void sendText(String destAddr, String scAddr, argument
119 log("sendText: destAddr=" + destAddr + " scAddr=" + scAddr +
123 mDispatcher.sendText(destAddr, scAdd
151 sendMultipartText(String destAddr, String scAddr, List<String> parts, List<PendingIntent> sentIntents, List<PendingIntent> deliveryIntents) argument
[all...]
H A DIccSmsInterfaceManagerProxy.java53 public void sendData(String destAddr, String scAddr, int destPort, argument
55 mIccSmsInterfaceManager.sendData(destAddr, scAddr, destPort, data,
59 public void sendText(String destAddr, String scAddr, argument
61 mIccSmsInterfaceManager.sendText(destAddr, scAddr, text, sentIntent, deliveryIntent);
64 public void sendMultipartText(String destAddr, String scAddr, argument
67 mIccSmsInterfaceManager.sendMultipartText(destAddr, scAddr,
H A DSMSDispatcher.java756 * @param destAddr the address to send the message to
779 protected abstract void sendData(String destAddr, String scAddr, int destPort, argument
785 * @param destAddr the address to send the message to
807 protected abstract void sendText(String destAddr, String scAddr, argument
823 * @param destAddr the address to send the message to
846 protected void sendMultipartText(String destAddr, String scAddr, argument
898 sendNewSubmitPdu(destAddr, scAddr, parts.get(i), smsHeader, encoding,
931 * @param destAddr the destination phone number (for short code confirmation)
934 PendingIntent deliveryIntent, String destAddr) {
995 PhoneNumberUtils.extractNetworkPortion(destAddr));
933 sendRawPdu(byte[] smsc, byte[] pdu, PendingIntent sentIntent, PendingIntent deliveryIntent, String destAddr) argument
1323 SmsTracker(HashMap<String, Object> data, PendingIntent sentIntent, PendingIntent deliveryIntent, PackageInfo appInfo, String destAddr) argument
[all...]
/frameworks/opt/telephony/src/java/com/android/internal/telephony/cdma/
H A DCdmaSMSDispatcher.java290 protected void sendData(String destAddr, String scAddr, int destPort, argument
293 scAddr, destAddr, destPort, data, (deliveryIntent != null));
294 sendSubmitPdu(pdu, sentIntent, deliveryIntent, destAddr);
299 protected void sendText(String destAddr, String scAddr, String text, argument
302 scAddr, destAddr, text, (deliveryIntent != null), null);
303 sendSubmitPdu(pdu, sentIntent, deliveryIntent, destAddr);
339 PendingIntent sentIntent, PendingIntent deliveryIntent, String destAddr) {
351 sendRawPdu(pdu.encodedScAddress, pdu.encodedMessage, sentIntent, deliveryIntent, destAddr);
478 CdmaSmsAddress destAddr = CdmaSmsAddress.parse(
480 dos.write(destAddr
338 sendSubmitPdu(SmsMessage.SubmitPdu pdu, PendingIntent sentIntent, PendingIntent deliveryIntent, String destAddr) argument
[all...]
H A DSmsMessage.java286 * @param destAddr Address of the recipient.
296 public static SubmitPdu getSubmitPdu(String scAddr, String destAddr, String message, argument
304 if (message == null || destAddr == null) {
311 return privateGetSubmitPdu(destAddr, statusReportRequested, uData);
318 * @param destAddr the address of the destination for the message
326 public static SubmitPdu getSubmitPdu(String scAddr, String destAddr, int destPort, argument
350 return privateGetSubmitPdu(destAddr, statusReportRequested, uData);
356 * @param destAddr the address of the destination for the message
363 public static SubmitPdu getSubmitPdu(String destAddr, UserData userData, argument
365 return privateGetSubmitPdu(destAddr, statusReportRequeste
[all...]
/frameworks/opt/telephony/src/java/com/android/internal/telephony/gsm/
H A DGsmSMSDispatcher.java238 protected void sendData(String destAddr, String scAddr, int destPort, argument
241 scAddr, destAddr, destPort, data, (deliveryIntent != null));
244 destAddr);
252 protected void sendText(String destAddr, String scAddr, String text, argument
255 scAddr, destAddr, text, (deliveryIntent != null));
258 destAddr);
/frameworks/compile/libbcc/runtime/BlocksRuntime/
H A Druntime.c561 void _Block_object_assign(void *destAddr, const void *object, const int flags) { argument
562 //printf("_Block_object_assign(*%p, %p, %x)\n", destAddr, object, flags);
565 _Block_assign_weak(object, destAddr);
569 _Block_assign((void *)object, destAddr);
575 _Block_byref_assign_copy(destAddr, object, flags);
580 _Block_assign(_Block_copy_internal(object, flags), destAddr); local
587 _Block_assign((void *)object, destAddr);

Completed in 149 milliseconds