Searched refs:addr (Results 51 - 66 of 66) sorted by relevance

123

/system/core/libnl_2/
H A Dnetlink.c250 struct sockaddr addr; local
268 addrlen = sizeof(addr);
269 getsockname(sk->s_fd, &addr, &addrlen);
/system/core/libsysutils/src/
H A DSocketListener.cpp188 struct sockaddr addr; local
193 alen = sizeof(addr);
194 c = accept(mSock, &addr, &alen);
/system/netd/
H A DCommandListener.cpp397 struct in_addr addr; local
405 if (ifc_get_info(argv[2], &addr.s_addr, &prefixLength, &flags)) {
412 ALOGW("Failed to retrieve HW addr for %s (%s)", argv[2], strerror(errno));
415 char *addr_s = strdup(inet_ntoa(addr));
443 // arglist: iface [addr prefixLength] flags
450 struct in_addr addr; local
456 if (!inet_aton(argv[3], &addr)) {
460 if (ifc_set_addr(argv[2], addr.s_addr)) {
467 if (addr.s_addr != 0 && ifc_set_prefixLength(argv[2], atoi(argv[4]))) {
875 struct in_addr addr; local
1399 const char* addr = argv[2]; local
1414 const char* addr = argv[2]; local
[all...]
H A DMDnsSdListener.cpp311 char addr[INET6_ADDRSTRLEN]; local
315 inet_ntop(sa->sa_family, &(((struct sockaddr_in *)sa)->sin_addr), addr, sizeof(addr));
317 inet_ntop(sa->sa_family, &(((struct sockaddr_in6 *)sa)->sin6_addr), addr, sizeof(addr));
319 asprintf(&msg, "%d %s %d %s", refNumber, quotedHostname, ttl, addr);
/system/core/libnetutils/
H A Ddhcpclient.c88 const char *ipaddr(in_addr_t addr) argument
92 in_addr.s_addr = addr;
153 char addr[20], gway[20], mask[20]; local
156 strcpy(addr, ipaddr(info->ipaddr));
158 ALOGD("ip %s gw %s prefixLength %d", addr, gway, info->prefixLength);
533 printerr("failed to set ip addr for %s to 0.0.0.0: %s\n", iname, strerror(errno));
H A Ddhcp_utils.c159 static const char *ipaddr_to_string(in_addr_t addr) argument
163 in_addr.s_addr = addr;
/system/core/debuggerd/
H A Dtombstone.c157 _LOG(log, false, "signal %d (%s), code %d (%s), fault addr %08x\n",
162 _LOG(log, false, "signal %d (%s), code %d (%s), fault addr --------\n",
342 uintptr_t addr = (uintptr_t) si.si_addr; local
343 addr &= ~0xfff; /* round to 4K page boundary */
344 if (addr == 0) { /* null-pointer deref */
348 _LOG(log, false, "\nmemory map around fault addr %08x:\n", (int)si.si_addr);
358 if (addr >= map->start && addr < map->end) {
361 } else if (addr >= map->end) {
H A Ddebuggerd.c456 struct sockaddr addr; local
460 alen = sizeof(addr);
462 fd = accept(s, &addr, &alen);
/system/extras/tests/memtest/
H A Dmemtest.cpp63 static void preload(volatile char* addr, size_t s) argument
66 char c = addr[i];
599 void* addr = malloc(size); local
600 if (addr == 0) {
605 printf("size = %9zd, addr = %p (total = %9zd (%zd MB))\n",
606 size, addr, total, total / (1024*1024));
610 memset(addr, 0, size);
/system/core/adb/
H A Dtransport_local.c157 struct sockaddr addr; local
174 alen = sizeof(addr);
176 fd = adb_socket_accept(serverfd, &addr, &alen);
H A Dsysdeps.h214 extern int adb_socket_accept(int serverfd, struct sockaddr* addr, socklen_t *addrlen);
400 static __inline__ int adb_socket_accept(int serverfd, struct sockaddr* addr, socklen_t *addrlen) argument
404 fd = accept(serverfd, addr, addrlen);
H A Dadb.c622 struct sockaddr addr; local
626 alen = sizeof(addr);
627 fd = adb_socket_accept(_fd, &addr, &alen);
648 struct sockaddr addr; local
652 alen = sizeof(addr);
653 fd = adb_socket_accept(_fd, &addr, &alen);
/system/extras/tests/directiotest/
H A Ddirectiotest.c63 static void pagealign_free(void *addr, size_t size) argument
65 int ret = munmap(addr, size);
/system/core/init/
H A Dproperty_service.c416 struct sockaddr_un addr; local
417 socklen_t addr_size = sizeof(addr);
421 if ((s = accept(property_set_fd, (struct sockaddr *) &addr, &addr_size)) < 0) {
/system/core/libpixelflinger/codeflinger/
H A DGGLAssembler.h375 void store(const pointer_t& addr, const pixel_t& src, uint32_t flags=0);
376 void load(const pointer_t& addr, const pixel_t& dest, uint32_t flags=0);
/system/core/libsparse/
H A Doutput_file.c51 static inline void *mmap64(void *addr, size_t length, int prot, int flags, argument
54 return __mmap2(addr, length, prot, flags, fd, offset >> 12);

Completed in 89 milliseconds

123