Searched refs:var (Results 1 - 12 of 12) sorted by relevance

/system/core/sh/
H A Dvar.h1 /* $NetBSD: var.h,v 1.23 2004/10/02 12:16:53 dsl Exp $ */
34 * @(#)var.h 8.2 (Berkeley) 5/4/95
52 struct var { struct
53 struct var *next; /* next entry in hash list */
65 struct var *vp; /* the variable that was made local */
74 extern struct var vatty;
76 extern struct var vifs;
77 extern struct var vmpath;
78 extern struct var vpath;
79 extern struct var vps
[all...]
H A Dvar.c1 /* $NetBSD: var.c,v 1.36 2004/10/06 10:23:43 enami Exp $ */
38 static char sccsid[] = "@(#)var.c 8.3 (Berkeley) 5/4/95";
40 __RCSID("$NetBSD: var.c,v 1.36 2004/10/06 10:23:43 enami Exp $");
60 #include "var.h"
78 struct var *var; member in struct:varinit
86 struct var vatty;
89 struct var vhistsize;
90 struct var vterm;
92 struct var vif
[all...]
H A DAndroid.mk28 var.c \
H A Dnodes.h75 char *var; member in struct:nfor
H A Dnodes.c151 funcstringsize += strlen(n->nfor.var) + 1;
249 new->nfor.var = nodesavestr(n->nfor.var);
H A Dexpand.c67 #include "var.h"
609 char *var; local
622 var = p;
626 again: /* jump here after setting a variable with ${var=text} */
628 set = varisset(var, varflags & VSNUL);
631 val = lookupvar(var);
650 error("%.*s: parameter not set", p - var - 1, var);
658 varvalue(var, varflags & VSQUOTE, subtype, flag);
683 (*var
[all...]
H A Deval.c76 #include "var.h"
368 setvar(n->nfor.var, sp->text, 0);
H A Djobs.c1310 cmdputs(n->nfor.var);
H A Dparser.c56 #include "var.h"
364 n1->nfor.var = wordtext;
/system/core/fastboot/
H A Dfastboot.h53 void fb_queue_require(const char *prod, const char *var, int invert,
55 void fb_queue_display(const char *var, const char *prettyname);
56 void fb_queue_query_save(const char *var, char *dest, unsigned dest_size);
H A Dengine.c510 void fb_queue_require(const char *prod, const char *var, argument
514 a = queue_action(OP_QUERY, "getvar:%s", var);
518 a->msg = mkmsg("checking %s", var);
533 void fb_queue_display(const char *var, const char *prettyname) argument
536 a = queue_action(OP_QUERY, "getvar:%s", var);
552 void fb_queue_query_save(const char *var, char *dest, unsigned dest_size) argument
555 a = queue_action(OP_QUERY, "getvar:%s", var);
/system/core/toolbox/
H A Dvmstat.c222 #define NORM(var) ((var) = (((var) > 99) ? (99) : (var)))

Completed in 95 milliseconds