• Home
  • History
  • Annotate
  • only in /frameworks/av/media/libstagefright/codecs/m4v_h263/enc/src/
NameDateSize

..21-Nov-20124 KiB

bitstream_io.cpp21-Nov-201230.9 KiB

bitstream_io.h21-Nov-20122.4 KiB

combined_encode.cpp21-Nov-201227.1 KiB

datapart_encode.cpp21-Nov-201218.4 KiB

dct.cpp21-Nov-201236.4 KiB

dct.h21-Nov-20128.2 KiB

dct_inline.h21-Nov-20128.4 KiB

fastcodemb.cpp21-Nov-201223.3 KiB

fastcodemb.h21-Nov-20124.5 KiB

fastidct.cpp21-Nov-201253.1 KiB

fastquant.cpp21-Nov-201229.1 KiB

fastquant_inline.h21-Nov-201214.5 KiB

findhalfpel.cpp21-Nov-20128.9 KiB

m4venc_oscl.h21-Nov-20121.8 KiB

me_utils.cpp21-Nov-20129.6 KiB

motion_comp.cpp21-Nov-201265.1 KiB

motion_est.cpp21-Nov-201255.9 KiB

mp4def.h21-Nov-20125.9 KiB

mp4enc_api.cpp21-Nov-2012124.7 KiB

mp4enc_lib.h21-Nov-201210.4 KiB

mp4lib_int.h21-Nov-201219.3 KiB

rate_control.cpp21-Nov-201238.1 KiB

rate_control.h21-Nov-20124 KiB

sad.cpp21-Nov-201211.5 KiB

sad_halfpel.cpp21-Nov-201223.4 KiB

sad_halfpel_inline.h21-Nov-20123.5 KiB

sad_inline.h21-Nov-201214.9 KiB

sad_mb_offset.h21-Nov-20128.9 KiB

vlc_enc_tab.h21-Nov-201224 KiB

vlc_encode.cpp21-Nov-201285.8 KiB

vlc_encode.h21-Nov-20122.1 KiB

vlc_encode_inline.h21-Nov-20127.8 KiB

vop.cpp21-Nov-201220.5 KiB