Searched defs:GetActiveWebContents (Results 1 - 13 of 13) sorted by relevance

/external/chromium_org/chrome/browser/ui/
H A Dbrowser_toolbar_model_delegate.cc18 BrowserToolbarModelDelegate::GetActiveWebContents() const { function in class:BrowserToolbarModelDelegate
19 return browser_->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
H A Dbrowser_instant_controller.cc83 if (prerenderer->CanCommitQuery(GetActiveWebContents(), search_terms)) {
105 content::WebContents* BrowserInstantController::GetActiveWebContents() const { function in class:BrowserInstantController
106 return browser_->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
H A Dbrowser_tab_restore_service_delegate.cc44 WebContents* BrowserTabRestoreServiceDelegate::GetActiveWebContents() const { function in class:BrowserTabRestoreServiceDelegate
45 return browser_->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
/external/chromium_org/chrome/browser/
H A Dcrash_recovery_browsertest.cc74 WebContents* GetActiveWebContents() { function in class:__anon3525::CrashRecoveryBrowserTest
75 return browser()->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
99 content::WaitForLoadStop(GetActiveWebContents());
125 content::WaitForLoadStop(GetActiveWebContents());
151 content::WaitForLoadStop(GetActiveWebContents());
162 ASSERT_EQ(url, GetActiveWebContents()->GetVisibleURL());
167 content::WaitForLoadStop(GetActiveWebContents());
168 ASSERT_EQ(url, GetActiveWebContents()->GetVisibleURL());
171 content::WaitForLoadStop(GetActiveWebContents());
172 ASSERT_EQ(url, GetActiveWebContents()
[all...]
/external/chromium_org/chrome/browser/ui/android/toolbar/
H A Dtoolbar_model_android.cc38 content::WebContents* web_contents = GetActiveWebContents();
56 content::WebContents* ToolbarModelAndroid::GetActiveWebContents() const { function in class:ToolbarModelAndroid
/external/chromium_org/chrome/browser/ui/webui/options/
H A Dlanguage_options_interactive_uitest.cc60 return GetActiveWebContents()->GetFocusedFrame();
64 return GetActiveWebContents()->GetRenderViewHost();
67 content::WebContents* GetActiveWebContents() { function in class:language_options_ui_test::__anon5543::LanguageOptionsWebUITest
68 return browser()->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
/external/chromium_org/chrome/browser/extensions/
H A Dextension_context_menu_model.cc151 WebContents* web_contents = GetActiveWebContents();
179 browser_->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
195 WebContents* web_contents = GetActiveWebContents();
283 WebContents* web_contents = GetActiveWebContents();
326 content::WebContents* ExtensionContextMenuModel::GetActiveWebContents() const { function in class:ExtensionContextMenuModel
327 return browser_->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
/external/chromium_org/chrome/browser/chromeos/login/ui/
H A Dsimple_web_view_dialog.cc323 content::WebContents* SimpleWebViewDialog::GetActiveWebContents() const { function in class:chromeos::SimpleWebViewDialog
/external/chromium_org/chrome/browser/ui/search/
H A Dinstant_search_prerenderer_unittest.cc180 GetActiveWebContents()->GetController().
219 content::WebContents* GetActiveWebContents() const { function in class:InstantSearchPrerendererTest
232 EXPECT_TRUE(prerenderer->CanCommitQuery(GetActiveWebContents(), query));
284 EXPECT_TRUE(prerenderer->CanCommitQuery(GetActiveWebContents(), query));
288 EXPECT_TRUE(prerenderer->CanCommitQuery(GetActiveWebContents(),
290 EXPECT_FALSE(prerenderer->CanCommitQuery(GetActiveWebContents(),
326 content::WebContents* active_tab = GetActiveWebContents();
343 active_tab = GetActiveWebContents();
359 EXPECT_EQ(GetPrerenderURL(), GetActiveWebContents()->GetURL());
377 EXPECT_NE(GetPrerenderURL(), GetActiveWebContents()
[all...]
/external/chromium_org/chrome/browser/ui/autofill/
H A Dautofill_dialog_controller_browsertest.cc362 GetActiveWebContents());
367 GetActiveWebContents(),
379 content::WebContents* GetActiveWebContents() { function in class:autofill::AutofillDialogControllerTest
380 return browser()->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
384 return GetActiveWebContents()->GetRenderViewHost();
398 // Loads an HTML page in |GetActiveWebContents()| with markup as follows:
404 content::WebContents* contents = GetActiveWebContents();
476 content::WebContents* contents = GetActiveWebContents();
511 content::WebContents* contents = GetActiveWebContents();
1363 EXPECT_EQ(dialog_invoker, GetActiveWebContents());
[all...]
/external/chromium_org/chrome/browser/ui/tabs/
H A Dtab_strip_model.cc295 WebContents* active_contents = GetActiveWebContents();
512 WebContents* TabStripModel::GetActiveWebContents() const { function in class:TabStripModel
838 if (WebContents* old_contents = GetActiveWebContents()) {
1346 WebContents* old_contents = GetActiveWebContents();
/external/chromium_org/chrome/browser/ui/views/frame/
H A Dbrowser_view.cc594 WebContents* BrowserView::GetActiveWebContents() const { function in class:BrowserView
595 return browser_->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
725 if (MaybeShowBookmarkBar(GetActiveWebContents()))
730 UpdateDevToolsForContents(GetActiveWebContents(), true);
931 WebContents* selected_web_contents = GetActiveWebContents();
954 UpdateUIForContents(GetActiveWebContents());
1445 // browser_->GetActiveWebContents() will return NULL or something else.
1560 WebContents* contents = browser_->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
1683 WebContents* web_contents = GetActiveWebContents();
2016 browser_->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
[all...]
/external/chromium_org/chrome/browser/prerender/
H A Dprerender_browsertest.cc1060 WebContents* web_contents = GetActiveWebContents();
1187 WebContents* GetActiveWebContents() const { function in class:prerender::PrerenderBrowserTest
1188 return current_browser()->tab_strip_model()->GetActiveWebContents();
1316 GetActiveWebContents()->GetMainFrame()->ExecuteJavaScript(
1321 TestNavigationObserver nav_observer(GetActiveWebContents());
1322 RenderFrameHost* render_frame_host = GetActiveWebContents()->GetMainFrame();
1336 TestNavigationObserver back_nav_observer(GetActiveWebContents());
1341 GetActiveWebContents(),
1351 WebContents* tab = GetActiveWebContents();
1417 GetActiveWebContents(), expressio
[all...]

Completed in 283 milliseconds