Searched refs:testStr (Results 1 - 25 of 29) sorted by relevance

12

/external/chromium_org/v8/test/webkit/
H A Ddate-constructor.js76 var testStr = ""; variable
77 var year = { valueOf: function() { testStr += 1; return 2007; } };
78 var month = { valueOf: function() { testStr += 2; return 2; } };
79 var date = { valueOf: function() { testStr += 3; return 4; } };
80 var hours = { valueOf: function() { testStr += 4; return 13; } };
81 var minutes = { valueOf: function() { testStr += 5; return 50; } };
82 var seconds = { valueOf: function() { testStr += 6; return 0; } };
83 var ms = { valueOf: function() { testStr += 7; return 999; } };
85 testStr = "";
87 shouldBe('testStr', '\"123456
[all...]
H A Dmath.js77 var testStr = ""; variable
78 var v = { valueOf: function() { testStr += "one"; return 1; } };
79 var w = { valueOf: function() { testStr += "two"; return 2; } };
81 shouldBe('testStr', '\"onetwo\"');
H A Dcodegen-temporaries.js951 var testStr = "["; variable
953 testStr += "(0/0), ";
954 testStr += "].length";
955 shouldBe(testStr, "64");
/external/fonttools/Lib/fontTools/misc/
H A Deexec.py49 testStr = "\0\0asdadads asds\265"
50 print(decrypt, decrypt(testStr, 12321))
51 print(encrypt, encrypt(testStr, 12321))
/external/fonttools/Tools/fontTools/misc/
H A Deexec.py49 testStr = "\0\0asdadads asds\265"
50 print(decrypt, decrypt(testStr, 12321))
51 print(encrypt, encrypt(testStr, 12321))
/external/chromium_org/third_party/icu/source/test/iotest/
H A Dstrtst.c249 UChar testStr[256]; local
254 UFILE *strFile = u_fstropen(testStr, sizeof(testStr)/sizeof(testStr[0]), "en_US");
264 u_austrcpy(cBuffer,testStr);
265 if (u_strcmp(testStr, uBuffer) != 0) {
289 u_austrcpy(cBuffer,testStr);
290 if (u_strcmp(testStr, uBuffer) != 0) {
297 strFile = u_fstropen(testStr, sizeof(testStr)/sizeo
329 UChar testStr[256]; local
746 UChar testStr[16]; local
[all...]
H A Dstream.cpp64 static const char testStr[] = "\x42\x65\x67\x69\x6E\x6E\x69\x6E\x67\x20\x6F\x66\x20\x74\x65\x73\x74\x20\x73\x74\x72\x31\x20\x20\x20\x3C\x3C\x32\x31\x20" UTF8_NEW_LINE "\x20\x55\x54\x46\x2D\x38\x20\xCE\xBC\xF0\x90\x80\x81\xF0\x90\x80\x82"; local
100 if (strcmp(testStreamBuf, testStr) != 0) {
101 log_err("Got: \"%s\", Expected: \"%s\"\n", testStreamBuf, testStr);
H A Dfiletst.c440 static const char testStr[] = "This is a test string that tests u_fgets. It makes sure that we don't try to read too much!"; local
442 int32_t expectedSize = (int32_t)strlen(testStr);
461 u_uastrncpy(buffer, testStr, expectedSize+1);
503 u_uastrncpy(buffer, testStr, expectedSize+1);
545 u_uastrncpy(buffer, testStr, expectedSize+1);
597 static const char testStr[] = "This is a test string that tests u_fgets. It makes sure that we don't try to read too much!"; local
600 int32_t expectedSize = (int32_t)strlen(testStr);
611 fwrite(testStr, sizeof(testStr[0]), expectedSize, stdFile);
613 fwrite("\n", sizeof(testStr[
[all...]
/external/icu/icu4c/source/test/iotest/
H A Dstrtst.c249 UChar testStr[256]; local
254 UFILE *strFile = u_fstropen(testStr, sizeof(testStr)/sizeof(testStr[0]), "en_US");
264 u_austrcpy(cBuffer,testStr);
265 if (u_strcmp(testStr, uBuffer) != 0) {
289 u_austrcpy(cBuffer,testStr);
290 if (u_strcmp(testStr, uBuffer) != 0) {
297 strFile = u_fstropen(testStr, sizeof(testStr)/sizeo
329 UChar testStr[256]; local
746 UChar testStr[16]; local
[all...]
H A Dstream.cpp64 static const char testStr[] = "\x42\x65\x67\x69\x6E\x6E\x69\x6E\x67\x20\x6F\x66\x20\x74\x65\x73\x74\x20\x73\x74\x72\x31\x20\x20\x20\x3C\x3C\x32\x31\x20" UTF8_NEW_LINE "\x20\x55\x54\x46\x2D\x38\x20\xCE\xBC\xF0\x90\x80\x81\xF0\x90\x80\x82"; local
100 if (strcmp(testStreamBuf, testStr) != 0) {
101 log_err("Got: \"%s\", Expected: \"%s\"\n", testStreamBuf, testStr);
H A Dfiletst.c440 static const char testStr[] = "This is a test string that tests u_fgets. It makes sure that we don't try to read too much!"; local
442 int32_t expectedSize = (int32_t)strlen(testStr);
461 u_uastrncpy(buffer, testStr, expectedSize+1);
503 u_uastrncpy(buffer, testStr, expectedSize+1);
545 u_uastrncpy(buffer, testStr, expectedSize+1);
597 static const char testStr[] = "This is a test string that tests u_fgets. It makes sure that we don't try to read too much!"; local
600 int32_t expectedSize = (int32_t)strlen(testStr);
611 fwrite(testStr, sizeof(testStr[0]), expectedSize, stdFile);
613 fwrite("\n", sizeof(testStr[
[all...]
/external/chromium_org/third_party/skia/experimental/Intersection/
H A DEdgeWalkerPolygon4x4_Test.cpp84 const char testStr[] = "testQuadralateral"; local
85 initializeTests(testStr, sizeof(testStr));
173 const char testStr[] = "testNondegenerate"; local
174 initializeTests(testStr, sizeof(testStr));
268 const char testStr[] = "testDegenerate"; local
269 initializeTests(testStr, sizeof(testStr));
H A DEdgeWalkerQuadratic4x4_Test.cpp83 const char testStr[] = "testQuadratic"; local
84 initializeTests(testStr, sizeof(testStr));
H A DEdgeDemo.cpp274 const char testStr[] = "Merge"; local
275 const int testStrLen = sizeof(testStr) - 1;
281 paint.getTextWidths(testStr, testStrLen, widths, NULL);
304 maskStr[letter] = mask & (1 << letter) ? testStr[letter] : ' ';
316 paint.getPosTextPath(testStr, testStrLen, textPos, &path);
H A DLineQuadraticIntersection_Test.cpp220 const char testStr[] = "testQuadLineIntersect"; local
221 initializeTests(testStr, sizeof(testStr));
/external/skia/experimental/Intersection/
H A DEdgeWalkerPolygon4x4_Test.cpp84 const char testStr[] = "testQuadralateral"; local
85 initializeTests(testStr, sizeof(testStr));
173 const char testStr[] = "testNondegenerate"; local
174 initializeTests(testStr, sizeof(testStr));
268 const char testStr[] = "testDegenerate"; local
269 initializeTests(testStr, sizeof(testStr));
H A DEdgeWalkerQuadratic4x4_Test.cpp83 const char testStr[] = "testQuadratic"; local
84 initializeTests(testStr, sizeof(testStr));
H A DEdgeDemo.cpp274 const char testStr[] = "Merge"; local
275 const int testStrLen = sizeof(testStr) - 1;
281 paint.getTextWidths(testStr, testStrLen, widths, NULL);
304 maskStr[letter] = mask & (1 << letter) ? testStr[letter] : ' ';
316 paint.getPosTextPath(testStr, testStrLen, textPos, &path);
H A DLineQuadraticIntersection_Test.cpp220 const char testStr[] = "testQuadLineIntersect"; local
221 initializeTests(testStr, sizeof(testStr));
/external/chromium_org/third_party/icu/source/test/intltest/
H A Dcanittst.cpp153 UnicodeString testStr = CharsToUnicodeString(testArray[i][0]); local
154 it.setSource(testStr, status);
166 expectEqual(i + UnicodeString(": "), testStr, collectionToString(set), CharsToUnicodeString(testArray[i][1]));
/external/icu/icu4c/source/test/intltest/
H A Dcanittst.cpp153 UnicodeString testStr = CharsToUnicodeString(testArray[i][0]); local
154 it.setSource(testStr, status);
166 expectEqual(i + UnicodeString(": "), testStr, collectionToString(set), CharsToUnicodeString(testArray[i][1]));
/external/owasp/sanitizer/src/tests/org/owasp/html/
H A DAntiSamyTest.java389 String testStr = new String(
392 sanitize(testStr);
393 sanitize(testStr);
/external/clang/test/SemaCXX/
H A Dwarn-unreachable.cpp143 std::string testStr() { function
/external/chromium_org/third_party/icu/source/test/cintltst/
H A Dcbiapts.c841 UChar testStr[] = {0x20, 0x41, 0x20, 0x42, 0x20, 0x43, 0x20, 0x44, 0x0}; /* = " A B C D" */ local
851 utext_openUChars(&ut1, testStr, -1, &status);
862 u_strcpy(movedStr, testStr);
863 u_memset(testStr, 0x20, u_strlen(testStr));
/external/icu/icu4c/source/test/cintltst/
H A Dcbiapts.c841 UChar testStr[] = {0x20, 0x41, 0x20, 0x42, 0x20, 0x43, 0x20, 0x44, 0x0}; /* = " A B C D" */ local
851 utext_openUChars(&ut1, testStr, -1, &status);
862 u_strcpy(movedStr, testStr);
863 u_memset(testStr, 0x20, u_strlen(testStr));

Completed in 527 milliseconds

12