1s/"\([^"]*\)"/“\1”/g
2s/`\([^`']*\)'/‘\1’/g
3s/ '\([^`']*\)' / ‘\1’ /g
4s/ '\([^`']*\)'$/ ‘\1’/g
5s/^'\([^`']*\)' /‘\1’ /g
6s/“”/""/g
7