1f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com#include "Platform.h"
2f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
3f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com/*
4f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com * This file is derived from crc32.c from the zlib-1.1.3 distribution
5f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com * by Jean-loup Gailly and Mark Adler.
6f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com */
7f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
8f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com/* crc32.c -- compute the CRC-32 of a data stream
9f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com * Copyright (C) 1995-1998 Mark Adler
10f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com * For conditions of distribution and use, see copyright notice in zlib.h
11f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com */
12f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
13f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
14f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com/* ========================================================================
15f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com * Table of CRC-32's of all single-byte values (made by make_crc_table)
16f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com */
17f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.comstatic const uint32_t crc_table[256] = {
18f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL, 0x076dc419L,
19f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x706af48fL, 0xe963a535L, 0x9e6495a3L, 0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L,
20f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L, 0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL, 0xe7b82d07L,
21f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x90bf1d91L, 0x1db71064L, 0x6ab020f2L, 0xf3b97148L, 0x84be41deL,
22f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x1adad47dL, 0x6ddde4ebL, 0xf4d4b551L, 0x83d385c7L, 0x136c9856L,
23f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x646ba8c0L, 0xfd62f97aL, 0x8a65c9ecL, 0x14015c4fL, 0x63066cd9L,
24f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xfa0f3d63L, 0x8d080df5L, 0x3b6e20c8L, 0x4c69105eL, 0xd56041e4L,
25f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xa2677172L, 0x3c03e4d1L, 0x4b04d447L, 0xd20d85fdL, 0xa50ab56bL,
26f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x35b5a8faL, 0x42b2986cL, 0xdbbbc9d6L, 0xacbcf940L, 0x32d86ce3L,
27f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x45df5c75L, 0xdcd60dcfL, 0xabd13d59L, 0x26d930acL, 0x51de003aL,
28f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xc8d75180L, 0xbfd06116L, 0x21b4f4b5L, 0x56b3c423L, 0xcfba9599L,
29f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xb8bda50fL, 0x2802b89eL, 0x5f058808L, 0xc60cd9b2L, 0xb10be924L,
30f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x2f6f7c87L, 0x58684c11L, 0xc1611dabL, 0xb6662d3dL, 0x76dc4190L,
31f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x01db7106L, 0x98d220bcL, 0xefd5102aL, 0x71b18589L, 0x06b6b51fL,
32f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x9fbfe4a5L, 0xe8b8d433L, 0x7807c9a2L, 0x0f00f934L, 0x9609a88eL,
33f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xe10e9818L, 0x7f6a0dbbL, 0x086d3d2dL, 0x91646c97L, 0xe6635c01L,
34f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x6b6b51f4L, 0x1c6c6162L, 0x856530d8L, 0xf262004eL, 0x6c0695edL,
35f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x1b01a57bL, 0x8208f4c1L, 0xf50fc457L, 0x65b0d9c6L, 0x12b7e950L,
36f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x8bbeb8eaL, 0xfcb9887cL, 0x62dd1ddfL, 0x15da2d49L, 0x8cd37cf3L,
37f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xfbd44c65L, 0x4db26158L, 0x3ab551ceL, 0xa3bc0074L, 0xd4bb30e2L,
38f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x4adfa541L, 0x3dd895d7L, 0xa4d1c46dL, 0xd3d6f4fbL, 0x4369e96aL,
39f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x346ed9fcL, 0xad678846L, 0xda60b8d0L, 0x44042d73L, 0x33031de5L,
40f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xaa0a4c5fL, 0xdd0d7cc9L, 0x5005713cL, 0x270241aaL, 0xbe0b1010L,
41f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xc90c2086L, 0x5768b525L, 0x206f85b3L, 0xb966d409L, 0xce61e49fL,
42f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x5edef90eL, 0x29d9c998L, 0xb0d09822L, 0xc7d7a8b4L, 0x59b33d17L,
43f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x2eb40d81L, 0xb7bd5c3bL, 0xc0ba6cadL, 0xedb88320L, 0x9abfb3b6L,
44f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x03b6e20cL, 0x74b1d29aL, 0xead54739L, 0x9dd277afL, 0x04db2615L,
45f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x73dc1683L, 0xe3630b12L, 0x94643b84L, 0x0d6d6a3eL, 0x7a6a5aa8L,
46f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xe40ecf0bL, 0x9309ff9dL, 0x0a00ae27L, 0x7d079eb1L, 0xf00f9344L,
47f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x8708a3d2L, 0x1e01f268L, 0x6906c2feL, 0xf762575dL, 0x806567cbL,
48f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x196c3671L, 0x6e6b06e7L, 0xfed41b76L, 0x89d32be0L, 0x10da7a5aL,
49f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x67dd4accL, 0xf9b9df6fL, 0x8ebeeff9L, 0x17b7be43L, 0x60b08ed5L,
50f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xd6d6a3e8L, 0xa1d1937eL, 0x38d8c2c4L, 0x4fdff252L, 0xd1bb67f1L,
51f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xa6bc5767L, 0x3fb506ddL, 0x48b2364bL, 0xd80d2bdaL, 0xaf0a1b4cL,
52f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x36034af6L, 0x41047a60L, 0xdf60efc3L, 0xa867df55L, 0x316e8eefL,
53f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x4669be79L, 0xcb61b38cL, 0xbc66831aL, 0x256fd2a0L, 0x5268e236L,
54f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xcc0c7795L, 0xbb0b4703L, 0x220216b9L, 0x5505262fL, 0xc5ba3bbeL,
55f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xb2bd0b28L, 0x2bb45a92L, 0x5cb36a04L, 0xc2d7ffa7L, 0xb5d0cf31L,
56f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x2cd99e8bL, 0x5bdeae1dL, 0x9b64c2b0L, 0xec63f226L, 0x756aa39cL,
57f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x026d930aL, 0x9c0906a9L, 0xeb0e363fL, 0x72076785L, 0x05005713L,
58f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x95bf4a82L, 0xe2b87a14L, 0x7bb12baeL, 0x0cb61b38L, 0x92d28e9bL,
59f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xe5d5be0dL, 0x7cdcefb7L, 0x0bdbdf21L, 0x86d3d2d4L, 0xf1d4e242L,
60f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x68ddb3f8L, 0x1fda836eL, 0x81be16cdL, 0xf6b9265bL, 0x6fb077e1L,
61f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x18b74777L, 0x88085ae6L, 0xff0f6a70L, 0x66063bcaL, 0x11010b5cL,
62f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x8f659effL, 0xf862ae69L, 0x616bffd3L, 0x166ccf45L, 0xa00ae278L,
63f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xd70dd2eeL, 0x4e048354L, 0x3903b3c2L, 0xa7672661L, 0xd06016f7L,
64f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x4969474dL, 0x3e6e77dbL, 0xaed16a4aL, 0xd9d65adcL, 0x40df0b66L,
65f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x37d83bf0L, 0xa9bcae53L, 0xdebb9ec5L, 0x47b2cf7fL, 0x30b5ffe9L,
66f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xbdbdf21cL, 0xcabac28aL, 0x53b39330L, 0x24b4a3a6L, 0xbad03605L,
67f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0xcdd70693L, 0x54de5729L, 0x23d967bfL, 0xb3667a2eL, 0xc4614ab8L,
68f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x5d681b02L, 0x2a6f2b94L, 0xb40bbe37L, 0xc30c8ea1L, 0x5a05df1bL,
69f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com 0x2d02ef8dL
70f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com};
71f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
72f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com/* ========================================================================= */
73f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
74f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com#define DO1(buf) crc = crc_table[((int)crc ^ (*buf++)) & 0xff] ^ (crc >> 8);
75f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com#define DO2(buf) DO1(buf); DO1(buf);
76f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com#define DO4(buf) DO2(buf); DO2(buf);
77f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com#define DO8(buf) DO4(buf); DO4(buf);
78f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
79f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com/* ========================================================================= */
80f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
81f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.comvoid crc32 ( const void * key, int len, uint32_t seed, void * out )
82f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com{
83f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com uint8_t * buf = (uint8_t*)key;
84f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com uint32_t crc = seed ^ 0xffffffffL;
85f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
86f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com while (len >= 8)
87f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com {
88f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com  DO8(buf);
89f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com  len -= 8;
90f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com }
91f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
92f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com while(len--)
93f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com {
94f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com  DO1(buf);
95f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com }
96f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
97f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com crc ^= 0xffffffffL;
98f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com
99f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com *(uint32_t*)out = crc;
100f3b789787b93945c974e2cc517b7dc352b28354etanjent@gmail.com}
101