strings.xml revision 9066cfe9886ac131c34d59ed0e2d287b0e3c0087
1<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
2  <string name="ok">OK</string>
3  <plurals name="a_plural">
4    <item quantity="one">A dog</item>
5    <item quantity="other">Some dogs</item>
6  </plurals>
7</resources>
8