Searched refs:mFramesPerBurst (Results 1 - 14 of 14) sorted by relevance

/frameworks/av/media/libaaudio/src/client/
H A DIsochronousClockModel.cpp35 , mFramesPerBurst(64)
125 mFramesPerBurst = framesPerBurst;
130 int64_t nanosLate = convertDeltaPositionToTime(mFramesPerBurst); // uses mSampleRate
147 int64_t nextBurstIndex = (framePosition + mFramesPerBurst - 1) / mFramesPerBurst;
148 int64_t nextBurstPosition = mFramesPerBurst * nextBurstIndex;
165 int64_t nextBurstIndex = nextBurstPosition / mFramesPerBurst;
166 int64_t position = nextBurstIndex * mFramesPerBurst;
170 // ALOGD("IsochronousClockModel::convertTimeToPosition: framesDelta = %llu, mFramesPerBurst = %d",
171 // (long long) framesDelta, mFramesPerBurst);
[all...]
H A DIsochronousClockModel.h58 return mFramesPerBurst;
100 int32_t mFramesPerBurst; member in class:aaudio::IsochronousClockModel
H A DAudioStreamInternal.cpp64 , mFramesPerBurst(16)
137 mFramesPerBurst = mEndpointDescriptor.dataQueueDescriptor.framesPerBurst;
141 if (mFramesPerBurst < 16 || mFramesPerBurst > 16 * 1024) {
142 ALOGE("AudioStream::open(): framesPerBurst out of range = %d", mFramesPerBurst);
145 if (capacity < mFramesPerBurst || capacity > 32 * 1024) {
151 mClockModel.setFramesPerBurst(mFramesPerBurst);
168 mCallbackFrames = mFramesPerBurst;
H A DAudioStreamInternal.h134 int32_t mFramesPerBurst; // frames per HAL transfer member in class:aaudio::AudioStreamInternal
H A DAudioStreamInternalCapture.cpp86 uint32_t burstSize = mFramesPerBurst;
H A DAudioStreamInternalPlay.cpp89 uint32_t burstSize = mFramesPerBurst;
/frameworks/av/media/libaaudio/src/binding/
H A DRingBufferParcelable.cpp63 return mFramesPerBurst;
67 mFramesPerBurst = framesPerBurst;
87 status = parcel->writeInt32(mFramesPerBurst);
110 status = parcel->readInt32(&mFramesPerBurst);
148 descriptor->framesPerBurst = mFramesPerBurst;
164 if (mFramesPerBurst < 0 || mFramesPerBurst >= 16 * 1024) {
165 ALOGE("RingBufferParcelable invalid mFramesPerBurst = %d", mFramesPerBurst);
188 ALOGD("RingBufferParcelable mFramesPerBurst
[all...]
H A DRingBufferParcelable.h78 int32_t mFramesPerBurst = 0; // for ISOCHRONOUS queues member in class:aaudio::RingBufferParcelable
/frameworks/av/services/oboeservice/
H A DAAudioMixer.cpp34 mFramesPerBurst = framesPerBurst;
47 fifo_frames_t framesLeft = mFramesPerBurst;
68 fifo->getFifoControllerBase()->advanceReadIndex(mFramesPerBurst - framesLeft);
71 // framesLeft, mFramesPerBurst);
H A DAAudioMixer.h49 int32_t mFramesPerBurst = 0; member in class:AAudioMixer
H A DAAudioServiceStreamBase.h105 return mFramesPerBurst;
137 int32_t mFramesPerBurst = 0; member in class:aaudio::AAudioServiceStreamBase
H A DAAudioServiceStreamShared.cpp97 mFramesPerBurst = mServiceEndpoint->getFramesPerBurst();
101 numBursts = (minCapacityFrames + mFramesPerBurst - 1) / mFramesPerBurst;
108 mCapacityInFrames = numBursts * mFramesPerBurst;
H A DAAudioServiceStreamMMAP.cpp164 mFramesPerBurst = mMmapBufferinfo.burst_size_frames;
176 mFramesPerBurst *= 2;
178 burstMicros = mFramesPerBurst * static_cast<int64_t>(1000000) / mSampleRate;
182 mMmapBufferinfo.burst_size_frames, burstMinMicros, mFramesPerBurst);
295 parcelable.mDownDataQueueParcelable.setFramesPerBurst(mFramesPerBurst);
H A DAAudioServiceStreamBase.cpp111 timestampScheduler.setBurstPeriod(mFramesPerBurst, mSampleRate);

Completed in 107 milliseconds