Searched refs:vm (Results 1 - 25 of 49) sorted by relevance

12

/frameworks/native/build/
H A Dphone-hdpi-dalvik-heap.mk20 dalvik.vm.heapstartsize=5m \
21 dalvik.vm.heapsize=32m \
22 dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75 \
23 dalvik.vm.heapminfree=512k \
24 dalvik.vm.heapmaxfree=2m
H A Dphone-hdpi-512-dalvik-heap.mk21 dalvik.vm.heapstartsize=5m \
22 dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m \
23 dalvik.vm.heapsize=128m \
24 dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75 \
25 dalvik.vm.heapminfree=512k \
26 dalvik.vm.heapmaxfree=2m
H A Dphone-xhdpi-1024-dalvik-heap.mk20 dalvik.vm.heapstartsize=8m \
21 dalvik.vm.heapgrowthlimit=96m \
22 dalvik.vm.heapsize=256m \
23 dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75 \
24 dalvik.vm.heapminfree=512k \
25 dalvik.vm.heapmaxfree=8m
H A Dphone-xhdpi-2048-dalvik-heap.mk21 dalvik.vm.heapstartsize=8m \
22 dalvik.vm.heapgrowthlimit=192m \
23 dalvik.vm.heapsize=512m \
24 dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75 \
25 dalvik.vm.heapminfree=512k \
26 dalvik.vm.heapmaxfree=8m
H A Dtablet-10in-xhdpi-2048-dalvik-heap.mk20 dalvik.vm.heapstartsize=16m \
21 dalvik.vm.heapgrowthlimit=192m \
22 dalvik.vm.heapsize=512m \
23 dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75 \
24 dalvik.vm.heapminfree=512k \
25 dalvik.vm.heapmaxfree=8m
H A Dtablet-7in-hdpi-1024-dalvik-heap.mk20 dalvik.vm.heapstartsize=8m \
21 dalvik.vm.heapgrowthlimit=80m \
22 dalvik.vm.heapsize=384m \
23 dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75 \
24 dalvik.vm.heapminfree=512k \
25 dalvik.vm.heapmaxfree=8m
H A Dtablet-7in-xhdpi-2048-dalvik-heap.mk20 dalvik.vm.heapstartsize=16m \
21 dalvik.vm.heapgrowthlimit=192m \
22 dalvik.vm.heapsize=512m \
23 dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75 \
24 dalvik.vm.heapminfree=512k \
25 dalvik.vm.heapmaxfree=8m
H A Dtablet-dalvik-heap.mk20 dalvik.vm.heapstartsize=5m \
21 dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m \
22 dalvik.vm.heapsize=256m \
23 dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75 \
24 dalvik.vm.heapminfree=512k \
25 dalvik.vm.heapmaxfree=2m
/frameworks/base/media/mca/filterfw/jni/
H A Djni_init.cpp30 jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void* /* reserved */) { argument
31 // Set the current vm pointer
32 g_current_java_vm_ = vm;
/frameworks/base/packages/services/PacProcessor/jni/
H A Djni_init.cpp28 extern "C" jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void* /* reserved */) { argument
30 if (vm->GetEnv(reinterpret_cast<void**>(&env), JNI_VERSION_1_6) != JNI_OK) {
/frameworks/opt/net/voip/src/jni/rtp/
H A Drtp_jni.cpp24 __attribute__((visibility("default"))) jint JNI_OnLoad(JavaVM *vm, void *) argument
27 if (vm->GetEnv((void **)&env, JNI_VERSION_1_4) != JNI_OK ||
/frameworks/ex/framesequence/jni/
H A DBitmapDecoderJNI.cpp32 jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void* reserved) { argument
34 if (vm->GetEnv(reinterpret_cast<void**>(&env), JNI_VERSION_1_6) != JNI_OK) {
H A DFrameSequenceJNI.cpp65 JavaVM* vm; local
66 env->GetJavaVM(&vm);
/frameworks/webview/chromium/plat_support/
H A Djni_entry_point.cpp29 JNIEXPORT jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void* reserved) { argument
31 jint ret = vm->AttachCurrentThread(&env, NULL);
/frameworks/base/core/tests/hosttests/test-apps/SharedUid/32/jni/
H A Dnative.cpp85 jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void* /* reserved */) argument
94 if (vm->GetEnv(&uenv.venv, JNI_VERSION_1_4) != JNI_OK) {
/frameworks/base/core/tests/hosttests/test-apps/SharedUid/64/jni/
H A Dnative.cpp85 jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void* /* reserved */) argument
94 if (vm->GetEnv(&uenv.venv, JNI_VERSION_1_4) != JNI_OK) {
/frameworks/base/core/tests/hosttests/test-apps/SharedUid/dual/jni/
H A Dnative.cpp85 jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void* /* reserved */) argument
94 if (vm->GetEnv(&uenv.venv, JNI_VERSION_1_4) != JNI_OK) {
/frameworks/base/services/core/jni/
H A Donload.cpp53 extern "C" jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void* /* reserved */) argument
58 if (vm->GetEnv((void**) &env, JNI_VERSION_1_4) != JNI_OK) {
/frameworks/native/services/surfaceflinger/
H A DDdmConnection.cpp32 JavaVM* vm; local
76 if (JNI_CreateJavaVM(&vm, &env, &args) == 0) {
/frameworks/base/core/jni/
H A Dandroid_view_ThreadedRenderer.cpp65 static JNIEnv* getenv(JavaVM* vm) { argument
67 if (vm->GetEnv(reinterpret_cast<void**>(&env), JNI_VERSION_1_6) != JNI_OK) {
68 LOG_ALWAYS_FATAL("Failed to get JNIEnv for JavaVM: %p", vm);
127 RenderingException(JavaVM* vm, const std::string& message) argument
128 : mVm(vm)
136 static void throwException(JavaVM* vm, const std::string& message) { argument
137 JNIEnv* env = getenv(vm);
265 NotifyHandler(JavaVM* vm, ObserverProxy* observer) : mVm(vm), mObserver(observer) {} argument
289 ObserverProxy(JavaVM *vm, jobjec argument
684 JavaVM* vm = nullptr; local
[all...]
H A Dandroid_view_DisplayListCanvas.cpp46 static JNIEnv* jnienv(JavaVM* vm) { argument
48 if (vm->GetEnv(reinterpret_cast<void**>(&env), JNI_VERSION_1_6) != JNI_OK) {
49 LOG_ALWAYS_FATAL("Failed to get JNIEnv for JavaVM: %p", vm);
H A DAndroidRuntime.cpp339 LOG_PRI_VA(ANDROID_LOG_INFO, "vm-printf", format, ap);
634 property_get("dalvik.vm.checkjni", propBuf, "");
653 property_get("dalvik.vm.execution-mode", propBuf, "");
662 parseRuntimeOption("dalvik.vm.stack-trace-file", stackTraceFileBuf, "-Xstacktracefile:");
665 if (parseRuntimeOption("dalvik.vm.jniopts", jniOptsBuf, "-Xjniopts:")) {
687 parseRuntimeOption("dalvik.vm.heapstartsize", heapstartsizeOptsBuf, "-Xms", "4m");
688 parseRuntimeOption("dalvik.vm.heapsize", heapsizeOptsBuf, "-Xmx", "16m");
690 parseRuntimeOption("dalvik.vm.heapgrowthlimit", heapgrowthlimitOptsBuf, "-XX:HeapGrowthLimit=");
691 parseRuntimeOption("dalvik.vm.heapminfree", heapminfreeOptsBuf, "-XX:HeapMinFree=");
692 parseRuntimeOption("dalvik.vm
1104 JavaVM* vm = AndroidRuntime::getJavaVM(); local
1121 JavaVM* vm; local
1143 JavaVM* vm; local
[all...]
/frameworks/base/services/tests/servicestests/jni/
H A Dapf_jni.cpp162 extern "C" jint JNI_OnLoad(JavaVM* vm, void*) { argument
164 if (vm->GetEnv(reinterpret_cast<void**>(&env), JNI_VERSION_1_6) != JNI_OK) {
/frameworks/native/include/android/
H A Dnative_activity.h64 JavaVM* vm; member in struct:ANativeActivity
/frameworks/base/core/jni/android/graphics/
H A DSurfaceTexture.cpp171 JavaVM* vm = AndroidRuntime::getJavaVM(); local
172 int result = vm->AttachCurrentThread(&env, (void*) &args);
183 JavaVM* vm = AndroidRuntime::getJavaVM(); local
184 int result = vm->DetachCurrentThread();

Completed in 328 milliseconds

12